H-Wodka

De Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart, opgericht in 2005, is een initiatief van innovatieve Hoeksche Waardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om door middel van innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud cq ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden. Tijdens Mechanisatie voor Morgen zal er dieper worden ingegaan op Robottiler.De Robotiller van HWodKa/Reedyk BV is door de FIRA (International Forum of Agricultural Robotics) genomineerd voor de prijs voor de “Best Concept Field Robot 2020”.

Mikey Akkermans

Mikey Akkermans is teeltadviseur & fertigatie specialist bij Van Iperen en heeft daarnaast nog een akkerbouwbedrijf. Na zijn opleiding Mechatronica en daarna de opleiding Tuin & Akkerbouw op de HAS Hogeschool heeft Mickey zich bij Van Iperen kunnen specialiseren in fertigatie.“Door het toepassen van druppelslangen in de akkerbouw kunnen we aan de basis al een gezondere gewassen telen die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. We kunnen met dit systeem efficiënter omgaan met water en meststoffen waardoor we duurzamer telen. Het biedt ook mogelijkheden om in de teelt te sturen met de meststoffen. Het belangrijkste is daarbij dat het wel rendement op moet leveren.”

Peter van der Vlugt

Peter van der Vlugt zit al bijna zijn hele leven in de agrarische sector. Hij groeide op op een akkerbouwbedrijf met een loonbedrijf maar ging Elektronica Engineering en (embedded) Software Engineering studeren. In 1996 keerde Peter terug naar mijn agrarische ‘roots’ als Software Engineer bij de Kverneland Group. Peter trad toe tot ISO-werkgroepen en werkte vele jaren in de standaardisatiegroep aan de definitie van ISO-11783 (ook bekend als ISOBUS) en was verantwoordelijk voor de eerste introducties van ISOBUS-apparatuur in Kverneland. In 2008 is de AEF (Ag Industry Electronics Foundation) opgericht waar Peter in 2012 tot voorzitter werd gekozen, een functie die hij nu nog vervult. Vanaf 2014 is Peter verantwoordelijk voor Technologie en Strategie ontwikkeling als CTO en tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Smart Farming Programma binnen de Kverneland Group. Sinds juli 2019 is hij in dienst van de moederorganisatie Kubota, waar hij General Manager van het Innovation Centre Europe is. De belangrijkste activiteiten zijn Strategie- en Visie-ontwikkeling voor Kubota, scouting en landschapsarchitectuur van technologieën voor Smart Agriculture in de technologiedomeinen Sensoren, Data, AI en Robotica, gericht op Specialty Crops, Hay/Forage en Indoor/Greenhouse farming.