De kogel is door de kerk. Na het succes van 2019 zal ook in 2020 LandbouwMechanisatie weer Mechanisatie voor Morgen organiseren. Maar dan wel virtueel!

6 weken, 6 thema’s, 6 bondige, inspirerende sessies, wekelijks online vanaf 5 november. We behandelen verschillende onderwerpen, waaronder gewasbescherming, robotisering, alternatieve brandstoffen, de trekker van de toekomst en precisielandbouw. LandbouwMechanisatie abonnees kijken gratis. Niet abonnees volgen de zes sessies voor € 99,00.
Live of wanneer het u uitkomt.

Meer over Mechanisatie voor Morgen 2020? Houdt het vakblad LandbouwMechanisatie en deze website in de gaten!